Sixtol Refraktometer na meranie prevádzkových kvapalín automobilu

Cena: 25.99€
Tento ručný refraktometer umožňuje stanovenie fyzikálnych vlastností kvapaliny meraním indexu lomu na hranici médiá. Je možné určiť stupeň nabitia akumulátora, teplotu tuhnutia chladiacich kvapalín na báze propylénglykolu alebo etylénglykolu a teplotu tuhnutia kvapalín do ostrekovačov.
Výrobok je dodávaný v kompletnom stave a nevyžaduje žiadnu ďalšiu montáž. Sada obsahuje pipetkou a čistiacu handričku.Meranie kvapaliny:
Pipetou naberte malé množstvo kvapaliny.
Zdvihnite kryciu doštičku a naneste 2-3 kvapky kvapaliny na hranol prístroja.
Kryciu doštičku sklopte naspäť tak, aby sa meraná kvapalina rovnomerne a bez bublín rozprestrela po ploche hranola.
Po 30 sekundách nasmerujte kryciu doštičku na zdroj svetla a pozrite sa do okuláru.
Obraz treba zaostriť, pomocou zaostrovacieho krúžku a odpočítať polohu prechodu svetlo/tieň na príslušnej stupnici označujúcej vlastnosti danej kvapaliny.